Tasdik Hizmetleri

Sizlere Hizmet Vermekten Mutluluk Duyuyoruz

Detaylı Bilgi İçin İletişim Kurabilirsiniz

En sade ifadesiyle “tam tasdik denetimi”, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloların ve bildirimlerin Yeminli Mali Müşavir (YMM) incelemesi ve raporuyla doğruluk ve uygunluğunun tasdikini ifade eder. 

Daha teknik bir tanımlamayla “tam tasdik denetimi”, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır.

Tam tasdik denetimi, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin;

  • Hesap ve kayıtlarının sonuçlarını gösteren mali tablolarının yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesini sağlayarak kamunun istifadesine sunmayı,
  • İlgili mevzuat yönünden olan taleplerin karşılanmasında hızlılık sağlayarak hak ve yararlarını korumayı,
  • Vergi idaresi olan ilişkilerinde güveni hâkim kılmayı

amaçlamaktadır.