Vergi Planlaması

Sizlere Hizmet Vermekten Mutluluk Duyuyoruz

Detaylı Bilgi İçin İletişim Kurabilirsiniz

Günümüzün vergi planlaması, tutarlılık, uyum ve organizasyonun stratejik hedeflerine odaklanmak için teknoloji ve iş zekasını birlikte kullanıyor.

Vergi denetim ve danışmanlığı hizmetleri, bir tarafında devlet, bir tarafında kişi ve aileden başlayıp, dev holdinglere kadar ekonomide alıcı, satıcı, aracı, üretici, tüketici ve yatırımcıların yer aldığı bir denklemin sağlıklı bir şekilde oluşturulması, etkin ve verimli bir şekilde sürekliliğin sağlanması için kritik önem taşıyor.

Vergi fonksiyonundaki gelişme ve değişmelere paralel olarak bu hizmetlerin de kapsamı değişti.

Devlet bakımından sosyal mal ve hizmetlerin üretilebilmesi için ihtiyaç duyulan mali kaynakların sağlanması anlamına gelen vergi, giderek ekonomik politika aracı haline geldi.

Mükellefler bakımından da, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi anlayışından uzaklaşılarak zorluklarla yaratılan kaynakların yasalara uygun bir şekilde en etkin ve verimli olarak kullanımı sorunun içerisinde ele alınmaya başlandı.

Dolayısıyla vergi stratejisi ve vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesi, işletme stratejisinin bir parçası haline gelmiş bulunuyor.

Berussa olarak yaklaşık 10 yıl önce başlattığımız Sorumlu Vergicilik yaklaşımı içerisinde vergi idaresi ile vergi mükellefleri arasındaki dengenin hak ve sorumluluk sınırları içerisinde kurulması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin haklı gururu içerisindeyiz.

Bu bağlamda, vergi ödevinin yerine getirilmesi gereğinin işletme bütünlüğü içerisinde yeniden tanımlanması ve tasarlanması için “Tax Re-imagined” yani Vergide Dönüşüm yaklaşımını hayata geçirdik.

Bu metodoloji içerisinde dijitalleşmenin getirmiş olduğu teknolojik imkanlardan da yararlanarak bütünsel bir yaklaşımla ve proaktif bir tutumla yalnız mevzuat uyumu değil, aynı zamanda işletmenin stratejik önceliklerini de göz önünde tutarak vergi işlevinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımımızın bizi aynı sektördeki diğer hizmet kuruluşlarından farklı kılacağına eminiz.

Yeni yaklaşımımızla işletmelere katma değer üreteceğimizi, vergi yükümlülüklerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek hususunda önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz.